Podział quadów

Na quady bardzo często mówi się inaczej wszędołazy. Są to specyficzne konstrukcją pojazdy mechaniczne, które stosowane są obecnie na bardzo szeroką skalę zwłaszcza w takich dziedzinach jak ratownictwo górskie, wojsko oraz rolnictwo, ale zwłaszcza w głównej mierze kojarzą się z rekreacją. Wiąże się to z faktem, że wyróżnia się trzy kategorie pojazdów – sportowe, innymi READ MORE