Quady a profesjonalne rozgrywki sportowe

Quady czyli czterokołowce z reguły kojarzone są z udaną imprezą integracyjną czy firmowym wypadem poza pracę. W głównej mierze jednak warto łączyć ten rodzaj pojazdów mechanicznych ze zmaganiami sportowymi, co wynika z faktu, iż coraz częściej quady są uwzględniane właśnie w profesjonalnych wyczynach sportowych. Może w Polsce nie jest o tym jeszcze tak głośno jak na przykład o tradycyjnym dla naszego http://www.florimex.pl/pl/ kraju żużlu, ale zagranicą zawody motocrossowe z wykorzystaniem czterokołowców typu quady to podstawowa forma rozgrywek sportowych na skalę zawodową.
W Stanach Zjednoczonych w szczególności faworyzuje się jazdę quadem, robiąc z tego sport wyczynowy, ekstremalny, a nie tylko zwykłą rekreację, która równie dobrze może wykonywać w podstawowym zakresie zupełny laik niedoświadczony w jeździe na wysokich obrotach. W naszym kraju coraz częściej pojawiają się zmagania sportowców, którzy chcą sprawdzić swe siły w jeździe wszędołazem. Pierwsze pojazdy mechaniczne typu ATV, czyli właśnie omawiane tu quady, pojawiły się mniej więcej w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku.

Wtedy to zaistniały one w Polsce, a nieco wcześniej zrodziły się na kontynencie amerykańskim. Trzeba wspomnieć, że u nas także przygotowywane są zawody z udziałem kierowców zmotoryzowanych na quadach. Chodzi tu zwłaszcza o takie zmagania, jakie przygotowuje regularnie, rok rocznie, Polski Związek Motorowy, któremu patronuje z kolei Polskie Stowarzyszenie Czterokołowców ATV polska. Dodatkowo, w akcję sportową wyżej wspomnianą są zaangażowani miłośnicy quadów, którzy samodzielnie, często w ogóle bez sponsorów i profesjonalistów, na własną rękę przygotowują cykle rajdów opartych na zawodach na quadach.
Autor artykułu: