Quad od strony prawnej

W naszym kraju rok rocznie notuje się coraz większą grupę zmotoryzowanych stanowiących formalnych właścicieli quadów zwanych także pojazdami mechanicznymi ATV czy wszędołazami. Generalnie rzecz biorąc wiąże się to z faktem, że ten rodzaj pojazdów jest forma rekreacji, transportu i rozrywki oraz sportu jednocześnie. W zakresie przepisów natury prawnej natomiast, wszędołazy określa się jako pojazd samochodowy inny.
Ponadto, trzeba także stwierdzić, że czterokołowce tego rodzaju cechują się masą mająca nie więcej niż czterysta kilogramów. Jest to kategoria L7e.

Co więcej, należy także wspomnieć o pełnej mocy użyteczności motoru napędzającego pojazd mechaniczny, bowiem jest to także kryterium, które przyczynia się do takiej a nie innej kategoryzacji pojazdów. I w przypadku pojazdów samochodowych innych generalnie rzecz biorąc mówi się o nieprzekraczaniu 15 kW. Pamiętać należy, że podobnie jak zwyczajny samochód nie jest dopuszczony do jazdy po terenach ekologicznych, czyli na przykład obszarach lasów państwowych, ale chociażby rezerwatach, tak samo i quad, mimo iż jest klasyfikowany jako pojazd samochodowy inny i często utożsamiany na przykład ze sportowym wyposażeniem, a nie środkiem transportu, również nie może znaleźć się na tego rodzaju powierzchniach naturalnych terenów zielonych. Quady, które można spotkać na polskich szosach obowiązkowo muszą zostać zarejestrowane – takie są odgórnie narzucone wymogi. Każdy czterokołowiec na polskiej drodze obowiązkowo ma mieć tablice rejestracyjne. Co więcej, nie zapominajmy także i o tym, że zarejestrowanie pojazdu jest równoznaczne z koniecznością opłacania za niego składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, tak jak na klasyczny samochód.
Autor artykułu: